Skip links

Kunder lurade av underleverantör till Tre

Mobiloperatören Tre har hamnat i hetluften efter att ett antal kunder blivit lurade av en underleverantör som samarbetar med företaget. Många av kunderna har fått chockfakturor och blivit lovade billigare abonnemang och gratisprylar, men istället har de ställts inför höga kostnader och ogiltiga avtal. SVT:s konsumentredaktion Plus har tagit kontakt med ett femtontal drabbade kunder som alla delar samma upplevelse av att bli lurade.

Falska “gåvor” som kostar tusentals kronor

En av de drabbade kunderna, Daniel från Dals Långed, berättar att hans familj blev uppringd av en säljare som utgav sig för att ringa från Tre. Säljaren lovade billigare surf och erbjöd gratis högtalare och hörlurar som en gåva till hela familjen, på grund av deras långa kundrelation. Trots att Daniel frågade upprepade gånger om prylarna verkligen var gratis, visade sig fakturan senare att abonnemanget hade blivit dyrare och att teknikprylarna skulle kosta familjen totalt 14 400 kronor, fördelat över 24 månader.

Likheter i kundernas berättelser

Det finns tydliga likheter i berättelserna från flera av de drabbade kunderna. En inspelning från slutet av säljsamtalen visar att säljaren nämner företagets namn och summan för det nya abonnemanget som familjen ingår i. Denna summa framgår även i avtalet. Dock är det svårt att tydligt utläsa hur denna summa relaterar till familjens totala månadskostnad hos Tre baserat på fakturorna.

Daniels familj lyckades till slut häva köpet av teknikprylarna efter mycket strul. Tre och underleverantören Viggo Mobil beklagar att kunderna känner sig lurade och lovar att vidta åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden. Viggo Mobil hävdar dock att endast ett fåtal kunder är missnöjda och att kunderna också har ett ansvar att ta till sig den information som ges.

Ogiltig avtalsskrivning och krav på återlämnande av förpackningar

Ytterligare tre personer, inklusive Christian från Göteborg, hävdar att de uppmanades att skriva under sina avtal under pågående säljsamtal, vilket inte är tillåtet enligt reglerna. Både Christian och Daniel uppger att de blev lovade billigare abonnemang och gratis teknikprylar. Christian berättar att prylarna levererades efter bara tre dagar, och han packade upp dem eftersom han trodde att det var en present. Men när räkningarna kom visade det sig att kostnaderna hade ökat.

Christian tog strid mot företaget och Tre gick med på att sänka månadskostnaden igen under förutsättning att han returnerade teknikprylarna till underleverantören. Men till Christians förvåning fick han en faktura på 2 700 kronor för att han inte hade skickat tillbaka prylarna i originalförpackningarna. Trots att han bråkade med både underleverantören och Tre hänvisade de till det kontrakt som han tyvärr hade skrivit under.

Tre har bekräftat flera fall av ogiltig avtalsskrivning efter granskningen från Plus. De har även bett om ursäkt till Christian och ytterligare två kunder som har drabbats av liknande situationer. Dessutom har det uppdagats att den information om ångerrätt som följde med avtalen var bristfällig, enligt Telekområdgivarna. Detta kan ge kunderna rätt till förlängd ångerrätt i upp till ett år, en bedömning som Tre säger sig dela.

Sammanfattningsvis har flera kunder till mobiloperatören Tre blivit lurade av en underleverantör som agerar i deras namn. Kunden erbjuds billigare abonnemang och “gåvor”, men ställs istället inför höga kostnader och ogiltiga avtal. Det finns likheter i kundernas berättelser, och en del har även blivit uppmanade att skriva under avtalen under pågående säljsamtal, vilket är olagligt. Tre har bekräftat de ogiltiga avtalsskrivningarna och lovat ersättning till de drabbade. Dessutom har bristfällig information om ångerrätt uppdagats, vilket kan ge kunderna förlängd ångerrätt. Det är viktigt att kunder är medvetna om sina rättigheter och inte låter sig luras av oseriösa företag inom telekombranschen.

Leave a comment