Skip links

Integritetspolicy

Tekniknissarna AB värnar om din integritet och följer alla tillämpliga lagar och regler för att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats.

Insamling av personuppgifter: Vi kan komma att samla in personuppgifter när du registrerar dig som medlem, kontaktar vår support, använder våra tjänster eller deltar i en undersökning eller tävling. De personuppgifter vi kan samla in inkluderar namn, kontaktinformation, betalningsuppgifter och eventuell annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, administrera ditt medlemskap, besvara dina frågor och ge dig relevant support. Vi kan även använda dina uppgifter för att kommunicera med dig om nyheter, erbjudanden och marknadsföringsändamål, men endast om du har samtyckt till detta.

Skydd av personuppgifter: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de anställda eller samarbetspartners som behöver ha tillgång till dem för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Delning av personuppgifter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter endast i de fall det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Det kan inkludera leverantörer av betalningslösningar, tekniska supporttjänster eller andra samarbetspartners som vi arbetar med. Vi kommer aldrig att sälja eller överföra dina personuppgifter till obehöriga parter.

Dina rättigheter: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att korrigera eventuella felaktigheter eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi raderar dem från våra register, förutsatt att det inte finns några lagliga skäl som hindrar oss från att göra det.

Kontakta oss: Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Vi finns tillgängliga för att besvara dina frågor och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Gå till sidan “Kontakt” för all kontaktinformation.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras över tid.